LogoNaslovna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samostalna Zanatska Radnja EDj

Samostalna zanatska radnja EDj ili ukratko SZR EDj, je radnja za izvođenje svih vidova elektroinstalacija, za proizvodnju korektora napona,pretvarača napona (UPS uređaji), regulatora rada jednosmernih i naizmeničnih motora, punjača akumulatora, transformatora i drugih sitnih elektronskih urađaja.

SZR EDj je osnovana 2003.g. od strane Božilović Đurice, koji je i današnji vlasnik radnje. U početku je osnovana kao radnja za proizvodnju opreme satelitskih antena, međutim kako je vreme odmicalo i tržište nalagalo, radnja je usavršavala proizvodnju i uvodila nove uređaje i usluge u ponudu.

Danas SZR EDj ima proizvodnju od oko dvadesetak različitih uređaja i vrši poslovnu saradnju sa nekoliko država Evropske unije, kao i sa zemljama u regionu.

Takođe pored elektronskih uređaja SZR EDj je i uspešni izvodjač elektroinstalterskih radova, kako stambenih, poslovnih tako i industrijskih objekata.